Για να ελέγξετε την εγκυρότητα μιας βεβαίωσης εισάγετε τον κωδικό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βεβαίωσης και πατήστε "Έλεγχος εγκυρότητας"