Περιλήψεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1: 10.30-12.15
Προϋποθέσεις για ποιοτική εξ απόστασεώς εκπαίδευση, Αντώνης Λιοναράκης
Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση — από τη θεωρία στην πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΆΣ 2000-2020», Παναγιώτης Αναστασιάδης
Άπό τον Άριστοτέλη στον Ηράκλειτο και από τους δυαδικούς υπολογιστές στους κβαντικούς, Αριστοτέλης Ράπτης
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: 12.30-14.45
Η ανάγκη για «μια αρκετά καλή οθόνη», Μιχάλης Μεϊμάρης
Μύθοι και αλήθειες για το διαδίκτυο, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Εκπαιδευτική νευροεπιστήμη, διαδικτυακή μάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις, Σπυρίδων Δουκάκης
Άν σε ρωτήσει ο δάσκαλος και δεν ξέρεις, κάνε πως πάγωσε η οθόνη (είπε η Εύα της Γ’ Δημοτικού στην αδελφή της, της Β’ Γυμνασίου), Θανάσης Χατζηλάκος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: 17.00-18.50
Καλλιεργώντας δεξιότητες για τον 21ο αιώνα στη μαθησιακή διαδικασία εξ αποστάσεως και όχι μόνο…, Ευαγγελία Μανούσου
Μετά την πανδημία, τι… στην εκπαίδευση; «Η μικτή μάθηση στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα», Σπύρος Παπαδάκης
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο πεδίο της Ειδικής Άγωγής και Εκπαίδευσης: η περίπτωση των παιδιών με αισθητηριακές αναπηρίες, Βασίλης Αργυρόπουλος
Ο ρόλος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης την περίοδο της πανδημίας, Σοφία Παπαδημητρίου
Η ανεστραμμένη τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ενδεικτικές πρακτικές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια ζώσης διδασκαλία, Χαράλαμπος Μουζάκης
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4: 19.00-20.00
Τηλεκπαίδευση και ψυχική υγεία μαθητών σε πλαίσια πανδημίας και lockdown, Γεράσιμος Κολαΐτης
Ο αντίκτυπος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, Γεώργιος Γιαννακόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

9.00-10.30
Μαθαίνω, παίζω και αλληλεπιδρώ στην εικονική μου τάξη, Βασιλική Κατσαρού – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχεδιασμός κι εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος , Σπύρος Μπόχτης, Κώστας Κύρος – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Μετασχηματίζοντας παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία για το μάθημα της ιστορίας της Ά’ Λυκείου, Βίκυ Κοντογεωργάκου – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας εξ αποστάσως «Η τεχνολογία διευκολύνει την εξ αποστάσεως Μουσική Διδασκαλία», Ανδρέας Καλογεράς – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
10.30-12.00
Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση, Γιώργος Κοτρώτσιος – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
10.30-13.30
Μαθητοκεντρικές πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς μηχανικούς, Δημοσθένης Βινιέρης, Φωτεινή Βλαχοκυριάκου, Κυπαρισσία Παπανικολάου, Βασίλειος Παρίσης, Γιάννης Τζωρτζάκης – ΕΠΑΛ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
12.15-13.45
Άξιοποίηση του LibreOffice Impress συνδυαστικά με άλλα ελεύθερα και ανοικτού κώδικα λογισμικά στη δημιουργία κινούμενης εικόνας animation, Σπύρος Σιάκας – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
13.45-14.45
Δημιουργία διδακτικού σεναρίου χρήσης στη πλατφόρμα e-me για τη διδασκαλία προγραμματισμού μέσω scratch, Γεώργιος Μπαρμπόπουλος – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Προϋποθέσεις συγκρότησης δυνητικών εξΆ κοινοτήτων μάθησης με σκοπό τη συνεργασία και τη μείωση της επιθετικότητας των μαθητών, Στέφανος Νικηφόρος – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Άνεμόμυλος, μια STEM προσέγγιση, Δημήτρης Κράββαρης – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Δομημένες διερευνητικές δραστηριότητες στον Παγκόσμιο Ιστό – Webquests (Ιστο-εξερευνήσεις), Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου, Ευαγγελία Καραγιάννη – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
17.00-18.30
Διαδικτυακά θεατρικά παιχνίδια για όλους, Κατερίνα Φουντή – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Η «παιχνιδιοποίηση» της μάθησης — δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, Ελένη Χριστοπούλου – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
17.00-19.00
Σχεδιασμός σεναρίων με το Lams, Σπύρος Παπαδάκης, Γιώργος Φακιολάκης – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
18.30-20.30
Τα εργαλεία της Google για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση σε φιλολογικά μαθήματα: Στα ίχνη των αρχαίων Κερκυραίων, Σπύρος Ζήνδρος – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Σχεδιασμός υλικού με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας το περιβάλλον ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-Class, Χρήστος Συννεφάκης, Κωνσταντίνος Κωτσίδης – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Τέχνη και Μουσείο: Παιχνίδια χωρίς τέλος. Πώς τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν δημιουργικά τα έργα μιας έκθεσης μέσα από παιχνίδια στα οποία εμπλέκονται όλες οι τέχνες, Κατερίνα Ρογκάκου, Παναγιώτης Τσιρίδης – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1

10.30-12.15
Προϋποθέσεις για ποιοτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αντώνης Λιοναράκης
Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
alionar@eap.gr
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα θεμέλια μιας σωστής οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του προγράμματος και του ίδιου του θεσμού. Αν λείψουν αυτά, το οποιοδήποτε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα έχει δυσλειτουργίες και προβλήματα. Επομένως, τα κριτήρια των επιλογών μας θα καθορίσουν και το ίδιο το πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί και θα προσφερθεί στους υποψήφιους. Η ποιότητα των επιλογών είναι καθοριστική και μεγάλης σημασίας για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος.
Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση — από τη θεωρία στην πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2020»
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Καθηγητής Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Π.Τ.Δ.Ε.του Πανεπιστημίου Κρήτης
panas@edc.uoc.gr
Η συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν συνεργασίες στο πλαίσιο σχολικών δικτύων, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, πάνω σε κάποια κοινή θεματική ενότητα. Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2020» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα της τηλεδιάσκεψης και των εφαρμογών του WEB 2.0, στοχεύοντας στη συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης και την καλλιέργεια κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα σε μαθητές δημοτικών σχολείων.
Από τον Αριστοτέλη στον Ηράκλειτο και από τους δυαδικούς υπολογιστές στους κβαντικούς
Αριστοτέλης Ράπτης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
aristotle.raptis@gmail.com
Με την εισήγησή μου αυτή θα επιχειρήσω να αποτίσω φόρο τιμής στον μεγάλο αναθεωρητή της ανθρωπότητας, στον σπουδαίο αυτόν και παραμελημένο αρχαίο φιλόσοφο, τον Ηράκλειτο, που εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και να μας υπενθυμίζει μία ακόμη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική εξέλιξη της παγκόσμιας σκέψης και θεώρησης των πραγμάτων. Πρόθεσή μου είναι
• να αναδειχθεί ο προφητικός λόγος του Ηράκλειτου,
• να συνδεθεί η σκέψη του με την επίσης ανατρεπτική φιλοσοφία της κβαντικής θεωρίας και άλλων σύγχρονων ρευμάτων, όπως αυτό του εποικοδομισμού αλλά και,
• να αναζητηθούν μερικές προεκτάσεις που οι δύο αυτές ανατρεπτικές θεωρίες μπορεί να έχουν για τον τρόπο σκέψης μας και για την εκπαίδευση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2

12.30-14.45
Η ανάγκη για «μια αρκετά καλή οθόνη»
Μιχάλης Μεϊμάρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO
mmeimaris@media.uoa.gr
Η οθόνη είναι το μέσο και το μήνυμα της τάξης πραγμάτων του σύγχρονου κόσμου. Είναι αυτή που μας κατευθύνει στο πώς να κοιτάξουμε το «πρόσωπο του κόσμου». Το ζητούμενο είναι αυτή η ματιά να στρέφεται σε μονοπάτια γνώσης και αναστοχασμού και όχι παραπλάνησης και εφησυχασμού.

Μία «good enough screen», «αρκετά καλή οθόνη» δηλαδή, είναι μια οθόνη που εμπεριέχει το ανθρώπινο υποκεί-μενο, δίνοντας χώρο για δημιουργικότητα και μετουσίωση, στηρίγματα της ανθεκτικότητας, ψυχικής διαδικασίας ιδιαίτερα απαραίτητης στις μέρες μας.

Οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις διαρκώς μετα-βαλλόμενες πρακτικές του νέου επικοινωνιακού ψηφιακού οικοσυστήματος.
Μύθοι και αλήθειες για το διαδίκτυο
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
cpanag@upatras.gr
Στην εισήγηση περιλαμβάνονται θέματα για το διαδίκτυο, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης της ψηφιακής εποχής, αφού το διαδίκτυο, από συμπληρωματικό μέσο σε πολλές μορφές εργασίας, απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, έχει πλέον γίνει κυρίαρχο.

Μεταξύ αυτών δίνεται έμφαση σε κάποιους «μύθους», που θέλουν στο διαδίκτυο: (1) αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας να είναι αλήθεια, (2) αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας να μας ανήκει, (3) αυτό που διαγράφουμε να θεωρούμε ότι θα ξεχαστεί, (4) να υπάρχει πραγματικά ανώνυμη περιήγηση, (5) να μας προσφέρονται υπηρεσίες δωρεάν, (6) το ψηφιακό υλικό να εξαφανίζει το έντυπο, (7) να συνυπάρχει με την ιδιωτικότητα και (8) να διευρύνε-ται και να βαθαίνει με τη χρήση του η Δημοκρατία μας.

Μέσα από την ανάλυση των «μύθων» και την προβολή της πραγματικότητας, σκιαγραφούνται ορθά πρότυπα χρήσης, αλλά, κυρίως, αναδύονται προβληματισμοί.

Όλα τα προηγούμενα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος πολίτης της ψηφιακής εποχής μας, πόσο μάλλον ο εκπαιδευτικός, που σήμερα λειτουργεί συχνά και πολλές φορές εξ ολοκλήρου με το διαδίκτυο καθοδηγώντας τους μαθητές του.
Εκπαιδευτική νευροεπιστήμη, διαδικτυακή μάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις
Σπυρίδων Δουκάκης
Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Bi.H.E.Lab., Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Παν/μιο, Καθηγητής
sdoukakis@ionio.gr
Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το chat, οι ηλεκτρονικοί πίνακες και οι αίθουσες υποσύσκεψης; Πώς θα πραγματοποιήσουμε μη απειλητική διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση στη διαδικτυακή μάθηση; Πώς θα αξιοποιήσουμε τα διδακτικά εμπόδια των μαθητών/τριών; Πώς θα προετοιμάσουμε δραστηριότητες που επιλύονται με διαφορετικά αναπαραστασιακά μέσα; Γιατί χρειάζεται να μειώσουμε την ταχύτητα διδασκαλίας στη διαδικτυακή τάξη; Πώς θα επιτύχουμε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών; Στην εισήγηση, θα συνδεθούν τα ευρήματα της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης με συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές διαδικτυακής μάθησης. Αρχικά, θα αναδειχθούν τα μαθησιακά συστήματα του εγκεφάλου που ευνοούν τη μάθηση. Ακολούθως, θα συσχετιστούν συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές και συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί:
α) η αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών,
β) η οικοδόμηση νέας γνώσης και
γ) η αποθήκευση των γνώσεων ώστε να είναι μόνιμες, προσβάσιμες και εν τέλει χρήσιμες.
Αν σε ρωτήσει ο δάσκαλος και δεν ξέρεις, κάνε πως πάγωσε η οθόνη (είπε η Εύα της Γ’ Δημοτικού στην αδελφή της, της Β’ Γυμνασίου)
Θανάσης Χατζηλάκος
Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ινστιτούτο Κύπρου
thh@ouc.ac.cy
Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το chat, οι ηλεκτρονικοί πίνακες και οι αίθουσες υποσύσκεψης; Πώς θα πραγματοποιήσουμε μη απειλητική διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση στη διαδικτυακή μάθηση; Πώς θα αξιοποιήσουμε τα διδακτικά εμπόδια των μαθητών/τριών; Πώς θα προετοιμάσουμε δραστηριότητες που επιλύονται με διαφορετικά αναπαραστασιακά μέσα; Γιατί χρειάζεται να μειώσουμε την ταχύτητα διδασκαλίας στη διαδικτυακή τάξη; Πώς θα επιτύχουμε τη Όσο η ερώτηση, αντί να είναι κύριο διανοητικό εργαλείο μάθησης, χρησιμοποιείται στο σχολείο ως εργαλείο ελέγχου, οι μαθητές θα αναζητούν (και τεχνολογικούς) τρόπους να ξεγελάσουν. Για την επί πανδημίας σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε; Ο τρέχων «διάλογος» είναι γεμάτος εγκυκλίους και διαμαρτυρίες, οδηγίες και παράπονα, εντολές και συνθήματα, απαντήσεις — αλλά λείπουν οι ερωτήσεις. Εδώ θα διερευνήσουμε μερικές ερωτήσεις για τη —λόγω πανδημίας— σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν πολυσυζητιούνται:
• Πώς θα μπορούσε να γίνει αφορμή και ευκαιρία ριζικών αλλαγών (ποιων;) στη σχολική εκπαίδευση;
• Ποιες αδυναμίες μας οξύνει και αναδεικνύει;• Μήπως «ποιούμεν την ανάγκην φιλοτιμίαν»; Πώς θα αποφύγουμε ό,τι απλώς μας βολεύει;
• Τώρα μεταβαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα στην ψηφιακή εποχή;
• Τι χάνουμε και τι μπορούμε να κερδίσουμε με την εξ αποστάσεως; Κερδίζουμε αυτά που μπορούμε; Αν όχι, γιατί;
• Τι μπορούμε εμείς (δηλαδή ο καθένας μας, μια ομάδα, ένα σχολείο, το «σύστημα») να κάνουμε διαφορετικά/καλύτερα;

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3

17.00-18.50
Καλλιεργώντας δεξιότητες για τον 21ο αιώνα στη μαθησιακή διαδικασία εξ αποστάσεως και όχι μόνο…
Ευαγγελία Μανούσου
Καθηγήτρια – Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ, Θ.Ε. Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
manousoug@gmail.com
Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην αναγκαστική μετάβαση από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργώντας μια μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαρκείς μεταβολές. Η κατάσταση αυτή έφερε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς αντιμέτωπους με μια σειρά ερωτημάτων, όπως: Πώς θα γίνει το μάθημα; Πώς θα παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές; Πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η διαδικασία; Ποιοι άλλοι παρακολουθούν το μάθημα; Τι ψυχολογικές συνέπειες έχει αυτή η διαδικασία; Πώς θα επανέλθουμε στην «κανονικότητα»; Ποια είναι η νέα κανονικότητα; Τι θα μείνει από την όλη διαδικασία; κτλ. Τα ερωτήματα πολλά και πολυεπίπεδα. Μια τεράστια πρόκληση με πολλές διαστάσεις ή πολλές προκλήσεις μαζί. Πώς και από ποιον θα δοθούν απαντήσεις; Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα αυτήν την κατάσταση; Μια πρώτη προσέγγιση απάντησης μπορεί να δοθεί μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων. Στην εισήγηση αυτή, θα συζητήσουμε σε ποιες δεξιότητες —και με ποιον τρόπο— είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση περισσότερο από ποτέ, ώστε να μεταβούμε στη νέα πραγματικότητα προετοιμασμένοι για την καλύτερη διαχείρισή της.
Μετά την πανδημία, τι… στην εκπαίδευση; «Η μικτή μάθηση στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα»
Σπύρος Παπαδάκης
Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ, Θ.Ε. Πληροφορική και Εκπαίδευση, Οργανωτικός Συντονιστής Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
papspyr@gmail.com
Η χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση για όλους αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, παγκόσμια αναγνωρισμένο και θεμέλιο για την ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική ένταξη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Από την άλλη πλευρά φυσικές, ατομικές δυσκολίες, γεωγραφικές αποστάσεις, οικονομικοί περιο-ρισμοί, τεχνολογικά εμπόδια όπως το ψηφιακό χάσμα, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές αναδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα τόσο πριν στη δια ζώσης όσο και ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η μικτή μάθηση (blended learning) είναι μια προσπάθεια να συνδυάσει «τα καλύτερα και των δύο κόσμων», δηλαδή τα πλεονεκτήματα της δια ζώσης διδασκαλίας στην τάξη σε συνδυασμό με όλα τα οφέλη της Διαδικτυακής διδασκαλίαςκαι μάθησης με την υποστήριξη προηγμένων μαθησιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μοντέλων της όπως για παράδειγμα η Ανεστραμμένη Τάξης (Flipped Classroom) σε συνδυασμό με υποστήριξη από την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Learning Analytics), τη Διαμορφωτική Αξιολόγηση (Formative Assessment) και στρατηγικές Διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Differentiative Instruction) αξιοποιεί απο-δοτικότερα το διαθέσιμο χρόνο της σύγχρονης εκπαίδευσης στην τάξη ή το εργαστήριο ο οποίος αφιερώνεται σε βιωματικές – πρακτικές ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων των μαθητών με εφαρμογή – πρακτική άσκηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους όσο και χρόνος για τη διευκόλυνση και ατομική υποστήριξη επιμέρους μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: η περίπτωση των παιδιών με αισθητηριακές αναπηρίες
Βασίλης Αργυρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
vassargi@sed.uth.gr
Η χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση για όλους αποτελεί θεΗ σύγχρονη πραγματικότητα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει «επιβάλλει» καινούργιους τρόπους υποστήριξης, επικοινωνίας και διδασκαλίας στο χώρο της Εκπαίδευσης. Οι τρόποι αυτοί εμπεριέχονται σε αυτό που λέμε «εξ αποστάσεως υποστήριξη και εξ αποστάσεως διδασκαλία». Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται, πρώτον, στα χαρακτηριστικά αυτής της καινούργιας κατάστασης και τις επιπτώσεις της στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και, δεύτερον, σε μια σειρά προτεινόμενων υποδείξεων και πρακτικών για το σχεδιασμό μιας πιο αποδοτικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες. Στόχος της εισήγησης είναι να επισημάνει από τη μια μεριά τις δυσκολίες αυτού του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας και διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και, από την άλλη, να προτείνει τρόπους καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της, τόσο για τους ειδικούς παιδαγωγούς όσο και για τους αποδέκτες της, επιχειρώντας να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη.
Ο ρόλος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης την περίοδο της πανδημίας
Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ, Θ.Ε. Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»
sofipapadi@gmail.com
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναδειχθεί διεθνώς σε προνομιακό μηχανισμό διάχυσης της γνώσης, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπομπών γενικής παιδείας και πληροφόρησης. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στα Μέσα, προωθεί την αξιο-ποίηση των ψηφιακών και οπτικοακουστικών (Ο/Α) Μέσων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας, η Εκπαιδευτική Τηλεόραση είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο της υποστή-ριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την παραγωγή βίντεο-μαθημάτων και προβολή της εκπομπής «Μαθαίνουμε στο σπίτι», στοχεύοντας στη συνέχιση της σύνδεσης των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.Η πρώτη προβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, στα τέλη Μαρτίου 2020, είχε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης (51,2%) στους μαθητές, με περισσότερα από 125.000 παιδιά του δημοτικού σχολείου να ανταποκρίνονται στο «πρώτο κουδούνι» της εκπαιδευτικής εκπομπής, που μεταδίδεται καθημερινά στην ΕΡΤ2. Το πρόγραμμα δεν το παρακολού-θησαν μόνον οι μαθητές, αλλά και χιλιάδες γονείς, με το μέσο μερίδιο στο γενικό κοινό να φτάνει στο 11,2%. Η παρουσίαση εστιάζει στο ρόλο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο της πανδημίας, με το σχεδιασμό, την παραγωγή, προβολή και διάθεση κατ’ απαίτηση βιντεομαθημάτων, προσβάσιμων από μαθητές με προβλήματα ακοής. Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην επείγουσα εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση αναδεικνύεται καθώς και οι τρόποι, με τους οποίους μπορεί να υποστηρίξει την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση και να προτείνει λύσεις στις σύνθετες καταστάσεις πανδημίας ή στις γεωμορφολογικές καταστάσεις του ελληνικού σχολείου και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
Η ανεστραμμένη τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ενδεικτικές πρακτικές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια ζώσης διδασκαλία
Χαράλαμπος Μουζάκης
Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ, Θ.Ε. Πληροφορική και Εκπαίδευση, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86
hmouzak@primedu.uoa.gr
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναδειχθεί διεθνώς σε προνομιακό μηχανισμό διάχυσης της γνώσης, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπομπών γενικής παιδείας και πληροφόρησης. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τονΗ ανεστραμμένη τάξη αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία προτείνει τη μεταφορά της διάλεξης σε χρόνο πριν την έναρξη του μαθήματος (κυρίως μέσα από την παρακολούθηση αποσπασμάτων βίντεο) και την αξι-οποίηση του διδακτικού χρόνου στην αίθουσα διδασκαλίας για τη διεξαγωγή περισσότερων μαθητοκεντρικών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εμπειρίες συσσωρεύονται από την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοιού COVID-19 ενίσχυσαν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της αναζήτησης καλών πρακτικών για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε παραδείγματα εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης στο Δημοτικό σχολείο, ως εναλλακτικής μεθοδολογικής παρέμβασης στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4

19.00-20.00
Τηλεκπαίδευση και ψυχική υγεία μαθητών σε πλαίσια πανδημίας και lockdown
Γεράσιμος Κολαΐτης
Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΠ “Η Αγία Σοφία”, Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων”
gkolaitis@med.uoa.gr
Αν και περιορισμένες οι μελέτες για τις επιδράσεις, και μάλιστα τις μακροχρόνιες, της πανδημίας COVID-19 και του αναγκαστικού εγκλεισμού στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, φαίνεται να δείχνουν αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και κυρίως άγχους στους ανηλίκους, με πιο ευάλωτους εκείνους που προέρχονται από μειονεκτικά ή/και ήδη επιβαρυμένα περιβάλλοντα (με ενδοοικογενειακή βία, ψυχική νόσο γονέων ή/και τέκνων, οικονομική ανέχεια κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της πανδημίας και του αναγκαστικού εγκλεισμού, η εκτεταμένη χρήση της τηλεκπαίδευσης αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως οι σημερινές, κατέστη αναγκαία η δυνατότητα παροχής του υψίστου αγαθού της μάθησης και παιδείας σε μεγάλους πληθυσμούς παιδιών και εφήβων με εναλλακτικούς τρόπους. Η τηλεκπαίδευση φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική γνωστή εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας, αν και η εμπειρία τόσο για διδάσκοντες όσο και για διδασκόμενους είναι πως η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εξ αποστάσεως. Η αμεσότητα, η δυνατότητα προσωπικής επαφής και γνωριμίας, η ζωντανή αλληλεπίδραση και επικοινωνία αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της πρώτης έναντι της δεύτερης.

Παιδιά και έφηβοι είναι γενικώς καλοί γνώστες και συχνοί χρήστες της νέας τεχνολογίας. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν την ωφέλιμη αλλά και επιβλαβή επίδραση του διαδικτύου στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, ενώ επιστημονι-κές εταιρείες, όπως π.χ. η American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, έχουν προτείνει συγκεκριμένες οδηγίες (guidelines) για τη σωστή και λελογισμένη χρήση διαδικτύου, smartphones, ηλεκτρονικών παιγνιδιών (video games) κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί το εύρημα προσφάτων μελετών που συνδέουν καλύτερη ψυχική υγεία με λελογισμένη χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια της πανδημίας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν μελέτες της επίδρασης της τηλεκπαίδευσης στην ψυχική υγεία των νέων. Εκτός από την προφανή ανάγκη ασφαλούς τήρησης των προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην τηλεκπαίδευση προς αποφυγή επιβάρυνσης της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με τη χρήση των διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων και η παροχή σε αυτούς όλων των προχωρημένων δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ την εμπειρία της συμμετοχής και της μάθησης μέσα στις ηλεκτρονικές τάξεις, αποφεύγοντας την ανία, τη διασπαστικότητα, την παθητικότητα ή την απόσυρση των μαθητών λόγω απουσίας ελκυστικών και διαδραστικών τρόπων παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. Είναι ανάγκη τόσο η οικογένεια όσο και η σχολική κοινότητα να προσπαθούν για την κάλυψη με κάθε δυνατό τρόπο του κενού που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της απουσίας δια ζώσης επικοινωνίας των μαθητών με τους συνομηλίκους και τους εκπαιδευτικούς τους, λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού.
Ο αντίκτυπος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ “Η Αγία Σοφία”
ggiannak@med.uoa.gr
Σε αυτήν την εισήγηση θα παρουσιαστούν τα ευρήματα των πρώτων διεθνών μελετών για τον αντίκτυπο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι εμπειρίες φαίνεται να είναι μάλλον αρνητικές τόσο στους γονείς (π.χ. αυξημένες υπευθυνότητες, στρες, άγχος, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις) όσο και στους εκπαιδευτικούς (π.χ. αυξημένο άγχος, αίσθημα αδυναμίας παρακολούθησης των μαθητών), ενώ συχνές είναι οι ανησυχίες τους για τη σωματική υγεία, την ψυχοκοινωνική ευεξία και την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών. Μέσα από τις αναφορές των γονέων και των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαί-δευση, αναδεικνύεται επίσης το ζήτημα της περαιτέρω αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, οι αναφερόμενες θετικές εμπειρίες παρέχουν τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε, πέρα από τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες που δίνει η χρήση της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Μαθαίνω, παίζω και αλληλεπιδρώ στην εικονική μου τάξη
Βασιλική Κατσαρού
Διευθύντρια 18ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων (ΠΕ60)

9.30-10.30 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ)
Η παρούσα εισήγηση αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης και προτάσεις εφαρμογής της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από από-σταση, μέσω της αξιοποίησης της εικονικής τάξης που παρέχεται από την πλατφόρμα της Cisco webex, της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης e-class και του ιστολογί-ου του σχολείου.

Περιγράφονται δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στην τηλεκπαίδευση και επιδεικνύονται διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την/τον νηπιαγωγό στο εκπαιδευτικό της/του έργο κάνοντας τη διδασκαλία πιο ελκυστική και διαδραστική. Παράλληλα, προτείνονται τρόποι χρήσης αυτών των εργαλείων για την παραγωγή προϊόντων όπως δια-δραστικά φύλλα εργασίας, «κουίζ», «παζλ», e-books, που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν από τους μαθητές στον ελεύθερό τους χρόνο.
Σχεδιασμός κι εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στην εξ αποστάσεως διδασκαλία
Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος
Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Επιμορφωτής Β’ επιπέδου στη χρήση των ΤΠΕ

Σπύρος Μπόχτης
Διευθυντής Δ.Σ. Αλεπούς, Επιμορφωτής Β’ επιπέδου στη χρήση των ΤΠΕ

Κώστας Κύρος
Διευθυντής 6ου Δ.Σ. Κέρκυρας, Επιμορφωτής Β’ επιπέδου στη χρήση των ΤΠΕ

9.30-10.30 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Στο πρώτο θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου «Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου σε εξ αποστάσεως διδασκαλία», γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σενάριο (τι είναι, γατί χρειάζεται, ποια είναι τα κύρια μέρη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, πώς προσαρμόζεται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία), με σκοπό την κατανόηση της έννοιας και της χρήσης των ΤΠΕ στην ΕξΑΕ.

Το δεύτερο πρακτικό μέρος αφορά την ανάλυση και παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως διδάχτηκε με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό και εφαρμόστηκε στην πράξη σε εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Μετασχηματίζοντας παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία για το μάθημα της ιστορίας της Α’ Λυκείου
Βίκυ Κοντογεωργάκου
ΠΕ02, 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών

9.30-10.30 |ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην προσπάθεια μετασχηματισμού της ύλης του συμβατικού βιβλίου της Ιστορίας της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το συμβατικό βιβλίο υιοθέτει βασικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού παραδείγματος, όπως είναι ο γραμμικός τρόπος παροχής των πληροφοριών και ο τεμαχισμός της ύλης σε ενότητες. Βασικές διδακτικές λειτουργίες όπως η επεξεργασία, η εμβάθυνση, η άσκηση κ.τ.λ. επιτυγχάνονται στον βαθμό που οι μαθητές κατευθύνονται —μέσω του περιορισμένου αριθμού των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων— στην επεξεργασία των γραπτών πηγών. Γενικά, το σχολικό εγχειρίδιο δεν προωθεί τη διερευνητική μάθηση και δε δημιουργεί συνθήκες αυτενέργειας των μαθητών. Αντίθετα, στην εξ αποστάσεως μεθοδολογία το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται να ενεργοποιεί τη διαδικασία της αυτόνομης μάθησης. Επομένως, η ανάρτηση μόνο φύλλων εργασίας στην ηλεκτρονική τάξη δεν είναι η καλύτερη πορεία δράσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού, καθώς οι μαθητές μπορεί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια εξαιτίας της πλήξης ή της απογοήτευσης.
Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας εξ αποστάσως «Η τεχνολογία διευκολύνει την εξ αποστάσεως Μουσική Διδασκαλία»
Ανδρέας Καλογεράς
Σ.Ε.Ε. ΠΕ79, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Μακεδονίας

9.30-10.30 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Οι Προκλήσεις που δημιουργούν οι Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Διδασκαλία διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη που απλώνεται στα περισσότερα διδακτικά πεδία. Ο ρόλος της μουσικής τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση είναι ένας συνεχής διάλογος που χρειάζεται τελικά να καταλήξει προς όφελος των μαθητών και της ίδιας της μουσικής. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία εντυπωσιακή αύξηση δωρεάν εφαρμογών μουσικής διδασκαλίας και μουσικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες από αυτές λειτουργούν σε περισσότερες από μία πλατφόρμες, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να τις χρησιμοποιήσουν σε όλους τους τύπους των συσκευών (υπολογιστές, tablets, και κινητά τηλέφωνα). Σε συνδυα-σμό με τα ηλεκτρονικά αρχεία των μουσικών βιβλίων, των ανθολογίων, και όλων των μουσικών κομματιών που αναφέρονται σε αυτά μπορούμε (με μία σχετική προσαρμογή των μεθόδων μας αλλά και προετοιμασία των παραπάνω αρχείων) να δημιουργήσουμε εξαιρετικά θελκτικά αλλά και με μεγάλη διδακτική αξία μαθήματα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αλλά και τις τάξεις των μουσικών σχολείων. Στο εργαστήριο θα αναφέρουμε τις μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις μουσικές διδακτικές ενότητες, θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά παραδείγματα από κάθε μία, καθώς και τους υπερσυνδέσμους για την καταφόρτωση (downloading) αυτών που μας ενδιαφέρουν. Τελειώνοντας, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες συναδέλφους να μας αναφέρουν τις ειδικές/προσωπικές διδακτικές τους ανάγκες ώστε να προγραμματίσουμε επανάληψη του ερ-γαστηρίου με πιο εξειδικευμένους προσανατολισμούς ή/και κατ’ ιδίαν επικοινωνίες
Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
Γιώργος Κοτρώτσιος
ΠΕ04.02, 1ο ΓΕΛ Αργοστολίου

10.30-12.00 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Η βασική ιδέα της ψηφιακής αφήγησης είναι ο συν-δυασμός της τέχνης της αφήγησης ιστοριών με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. Όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή αφήγηση, οι ψηφιακές ιστορίες περιστρέφονται γύρω από ένα επιλεγμένο θέμα και συχνά εμπεριέχουν μια συγκεκριμένη προσωπική άποψη. Οι ψηφιακές ιστορίες έχουν διάρκεια μερικών λεπτών και παρουσιάζουν μια ποικιλία περιεχομένου, όπως η αφήγηση προσωπικών ιστοριών και η παρουσίαση ιστορικών γεγονότων, ενώ επιπλέον μπορούν να χρη-σιμοποιηθούν ως μέσο ενημέρωσης ή διδασκαλίας για ένα συγκεκριμένο θέμα.

H ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν νοήματα, να εκφράζουν απόψεις, σκέψεις, προβληματισμούς και συναισθήματα, δημιουργώντας τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, έναν συνδυασμό γραπτού κειμένου και ψηφιακών πολυμέσων, όπως εικόνων, βίντεο, μουσικής και της δικής τους προσωπικής φωνής.

Στο εργαστήριο Ψηφιακής Αφήγησης θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός ψηφιακών ιστοριών ποικίλων θεμάτων, οι οποίες δημιουργήθηκαν από μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα γίνει επίσης παρουσίαση και επίδειξη δύο απλών λογισμικών επεξεργασίας video και ήχου, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως το σημαντικό κομμάτι μιας ψηφιακής ιστορίας είναι η ίδια η ιστορία και η τέχνη της αφήγησής της.

Το λογισμικό επεξεργασίας video που υπάρχει ενσωματωμένο στα Windows 10 (εναλλακτικά το δωρεάν λογισμικό openShot) και το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity μαζί με ένα μικρόφωνο θα είναι τα εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.
Μαθητοκεντρικές πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς μηχανικούς
Κυπαρισσία Παπανικολάου
Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παιδαγωγικό Τμήμα

Δημοσθένης Βινιέρης
ΠΕ83, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης, Επιμορφωτής Β ́ επιπέδου ΤΠΕ
Φωτεινή Βλαχοκυριάκου
ΠΕ84, 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης, Επιμορφώτρια Β ́ επιπέδου ΤΠΕ
Γιάννης Τζωρτζάκης
ΠΕ81, Σ.Ε.Ε., Επιμορφωτής Β ́ Επιπέδου ΤΠΕ
Βασίλειος Παρίσης
ΠΕ82, Σ.Ε.Ε., Επιμορφωτής Β ́ Επιπέδου ΤΠΕ
10.30-13.25 |ΕΠΑΛ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:
 • Εισαγωγή: Προκλήσεις & Δυνατότητες (20’) Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες σχεδίασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων/3D σχεδίασης/προγραμματισμού ρομποτικών κατασκευών με Arduino σε TinkerCAD (40’) Ανάπτυξη σεναρίων & διαδραστικών δραστηριοτήτων στον Αίσωπο (40’) Διαδραστικές προσομοιώσεις σε δραστηριότητες διερεύνησης (40’) Αντεστραμμένη διδασκαλία και η δυναμική του βίντεο στην εκπαίδευση (40’)

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση, εφαρμογή και συζήτηση καλών πρακτικών εμπλοκής των μαθητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία με έμφαση σε μαθήματα που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί μηχανικοί στην τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στο Γυμνάσιο (μάθημα Τεχνολογίας). Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό, εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες και εμπλέκουν τους μαθητές στον πειραματισμό & τη διερεύνηση εννοιών σε προσομοιώσεις από το Φωτόδεντρο, σε σχεδιασμό μαθημάτων που βασίζονται σε βίντεο, σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης με εργαλεία του «Αισώπου», σε συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών δομημάτων, όπως ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, μία 3D αναπαράσταση πραγματι-κού αντικειμένου, μια ρομποτική κατασκευή.
Αξιοποίηση του LibreOffice Impress συνδυαστικά με άλλα ελεύθερα και ανοικτού κώδικα λογισμικά στη δημιουργία κινούμενης εικόνας animation
Σπύρος Σιάκας
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

12.15-13.45 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Σε αυτό το εργαστήριο γίνεται μία εισαγωγή στη δημι-ουργία Κινούμενης Εικόνας Animation αξιοποιώντας, κυρίως, το LibreOffice Impress, ένα πρόγραμμα δωρεάν, σε συνδυασμό με το Krita, ένα, επίσης, δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μία μεθοδολογία δημιουργίας κινούμενης τυπογραφίας και γραφικών στο LibreOffice Impress με βάση αντίστοιχες πρακτικές και τεχνικές δανεισμένες από το γνωστικό πεδίο του animation.Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται μια συνοδευτική παρουσίαση στο Krita —ενός δωρεάν προγράμματος επεξεργασίας εικόνας— του τρόπου προετοιμασίας των κινούμενων γραφικών που αξιοποιούνται για τη δημιουργία κινούμενης εικόνας.Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια ακολουθία συνεχόμενης κίνησης animation, με βάση ένα πρωτότυπο δυναμικό εκπαιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο για αυτό το εργαστήριο, και τεκμηριώνουν τις επιλογές τους με παιδαγωγικούς όρους.

Δημιουργία διδακτικού σεναρίου χρήσης στη πλατφόρμα e-me για τη διδασκαλία προγραμματισμού μέσω scratch
Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

13.45-14.45 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

O ιδιαίτερος ρόλος του Πληροφορικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή.Περιβάλλοντα για τον οπτικό προγραμματισμό.Θεωρητικό πλαίσιο. Μελέτη περίπτωσης: ScratchΟι πιθανές δυσκολίες των μαθητών σε ζητήματα αλγοριθμικής σκέψης πολλές φορές αποτελούν εμπόδιο για την εκμάθηση αρχών προγραμματισμού. Ειδικότερα, οι παράγοντες στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι οφείλονται οι δυσκολίες των μαθητών κατά την εκμάθηση του προγραμματισμού σχετίζονται με τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας των αρχών του προγραμματισμού μέσα από ένα περιβάλλον γενικού σκοπού, προσανατολισμένο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων έξω από πραγματικές διδακτικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης, στα κλασικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα πολλές φορές δεν παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού με οπτικό τρόπο. Έτσι, οι μαθητές δεν κατανοούν εύκολα τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ένα πρόγραμμα και τη διαδικασία με την οποία συντελείται η είσοδος και η έξοδος των δεδομένων. Ένα τελευταίο σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι ασκήσεις/προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές είναι ξένα με τα προβλήματα που έχουν βιώσει στην καθημερινότητά τους. Με την αξιοποίηση των εφαρμογών της πλατφόρμας e-me αίρονται οι δυσκολίες κατανόησης των μαθητών στον προγραμματισμό και οι μαθητές μπορούν να ανα-στοχαστούν και να εντρυφήσουν στο Scratch. Ενδεικτικά αναφέρω τις εφαρμογές: α) της e-me content, μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναπτύσσοντας διαφόρους τύπους διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και γε-νικά διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά) και β) της e-me assignments, μέσω της οποίας ο μαθητής μπορεί να υποβάλλει απαντήσεις και να λάβει ανατροφο-δότηση σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κυψέλης.


Προϋποθέσεις συγκρότησης δυνητικών εξΑ κοινοτήτων μάθησης με σκοπό τη συνεργασία και τη μείωση της επιθετικότητας των μαθητών
Στέφανος Νικηφόρος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου

13.45-14.45 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Η ανάπτυξη διαδικτυακών συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης παρέχει τη δυνατότητα δυνητικοποίησης των Φυσικών Κοινοτήτων Μάθησης. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η κοινότητα και τα μέλη της επηρεάζονται θετικά από τη διαδικασία αυτή.Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η επιρροή της διαδικασίας μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο, εστιάζοντας στην (επιθετική) συμπεριφορά των μελών, στους διαλόγους, στα τεχνουργήματα, στη συνεργατική μάθηση και στο ρόλο του/της δασκάλου/-ας. Πιο συγκεκριμένα, ερευνώνται οι παράγοντες λειτουργίας των ΔΚΜ (δυνητικές κοινότητες μάθησης) και προτείνονται οι προϋποθέσεις συγκρότησής τους.

Ανεμόμυλος, μια STEM προσέγγιση
(Το εργαστήριο διαθέτει 20 θέσεις και απευθύνεται σε εκ-παιδευτικούς Θετικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Δημήτρης Κράββαρης
ΠΕ86, Επιστημονικός Υπεύθυνος του οργανισμού SΤΕΜ Education Ιωαννίνων

13.45-14.45 |ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή και μελέτη ενός ανεμόμυλου ακολουθώντας τη μεθοδολογία STEM και αξιοποιώντας, εξ αποστάσεως, εικονικά εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν σε εικονική τάξη της online πλατφόρμας Tinkercad, όπου και θα σχεδιάσουν σε τρισδιάστατο χώρο τα πτερύγια ενός ανεμόμυλου παραμετροποιώντας τα ως προς το πλήθος, το σχήμα, το μέγεθος και την κλίση τους. Επιπλέον, θα δημιουργήσουν και θα προγραμματίσουν ένα σύστημα υπολογισμού της περιστροφής του ανεμόμυλου με τη χρήση του μικρο-ελεγκτή Arduino. Τέλος, θα παρουσιαστεί υλοποιημένη μορφή του ανεμόμυλου στην οποία και θα γίνει μελέτη και συζήτηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των διαφορετικών πτερυγίων, δοκιμάζοντάς τα σε διαφορετικές συνθήκες ταχύτητας και φοράς του ανέμου.
Δομημένες διερευνητικές δραστηριότητες στον Παγκόσμιο Ιστό – Webquests (Ιστο-εξερευνήσεις)
Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου
Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

Ευαγγελία Καραγιάννη
Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

13.45-14.45 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Το βιωματικό εργαστήριο έχει στόχο να παρουσιάσει το σχεδιασμό, τους στόχους και τα στάδια μιας δομημένης διερευνητικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό (Webquest/ιστο-εξερεύνηση). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα περιηγηθούν στο ψηφιακό περιβάλλον των Webquest και θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία σχεδιασμού μιας ιστοεξερεύνησης, για να μπορούν να υλοποιήσουν αντίστοιχες δραστηριότητες και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους.

Διαδικτυακά θεατρικά παιχνίδια για όλους
Κατερίνα Φουντή
ΠΕ91, 3ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου

17.00-18.30 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το πρώτο σύντομο θεωρητικό μέρος περιέχει παρου-σίαση η οποία εστιάζει στη σημασία του θεάτρου και της θεατρικής αγωγής στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και στο πώς οι βασικές αρχές του θεάτρου μπορούν να αντισταθμίσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την έλλειψη της φυσικής παρουσίας. Το θέατρο στη βασική θεμελιώδη του μορφή, έχοντας ως μόνα προαπαιτούμενα ένα σώμα ή μια φωνή κι έναν θεατή, δίνει άπειρες δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία και γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης και τέχνης. Στο δεύτερο μέρος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν βιωματικά σε θεατρικά παιχνίδια για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που σκοπό έχουν να αναπτύξουν το λόγο, τη φαντασία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεργασία. Στο τέλος, θα δοθεί κι ένα παράδειγμα σχεδίου μαθήματος με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Sway.

Η «παιχνιδιοποίηση» της μάθησης — δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση
Ελένη Χριστοπούλου
ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου

17.00-18.30 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Η δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει σημαντικά οφέλη στη μάθηση, καθώς ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών, ενώ τους προκαλεί να συνεργαστούν, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και να κατανοήσουν προβλήματα και διαφορετικές καταστάσεις. Η παιχνιδιοποίηση της μάθησης αποτελεί ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοντέλο εκπαίδευσης αλλά και μία πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα.Ο στόχος του εργαστήριου είναι να αναδείξουμε τα πλεονε-κτήματα της παιχνιδιοποίησης της μάθησης, καλώντας τους μαθητές να συμμετάσχουν σε παιγνιώδεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάζοντας το δικό τους παιχνίδι. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες, όταν αυτές υπο-στηρίζουν την κοινωνικοποίηση, την αυτοκαθοδηγούμενη ανακάλυψη και την ομαδική εργασία, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν γνωστικούς, συναισθηματικούς και επιστημονικούς στόχους και δεξιότητες υψηλής σκέψης και μεταγνωστικής που σχετίζονται με την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση.Στο πλαίσιο του εργαστήριου οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να εργαστούν σε ομάδες και να σχεδιάσουν ένα δικό τους εκπαιδευτικό παιχνίδι συνδυάζοντας τα αντικεί-μενα και τις ειδικότητές τους. Ο τελικός σκοπός είναι να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο του παιχνιδιού τους, αξιοποιώντας και επιλέγοντας από μία σειρά εργαλείων/περιβαλλόντων που θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουμε εργα-λεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη παιχνιδιών κινητών εφαρμογών όσο και παιχνιδιών δωματίου διαφυγής, τα οποία είναι κατάλληλα και μπορούν να ανταποκριθούν και στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός σεναρίων με το Lams
Σπύρος Παπαδάκης
Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ, Θ.Ε. Πληροφορική και Εκπαίδευση, Οργανωτικός Συντονιστής ΣΕΕ ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Φακιολάκης
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
17.00-19.00 |ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Σε αυτή [LAMS Educational Workshop for Beginners and Advanced] την εργαστηριακή συνεδρία θα παρουσιαστούν, θα γίνει επίδειξη, μερικώς πρακτική άσκηση online και θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα για αρχαρίους αλλά και προχωρημένους χρήστες του LAMS:

 1. Τι είναι το LAMS – Μαθησιακές Ακολουθίες.Χρήστες και ρόλοιΗ έκδοση του LAMS 3.1 στο ΠΣΔ – Είσοδος – Περιγραφή – Διαχείριση και ετοιμασία χώρου (δημιουργία μαθήματος – Προσθήκη χρηστών κλπ.)Συγγραφέας – Δημιουργία σεναρίων:
  1. Περιβάλλον – Εργαλεία – Δημιουργία ακολουθίας – Αποθήκευση – Δημόσιος Φάκελος – Προεπισκόπηση – Τράπεζα ερωτήσεωνΠαραδείγματα υποστήριξης παραδοσιακού μαθήματος Ανεστραμμένης Τάξης, Διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σύγχρονες Ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες
 2. Δημιουργία μαθήματος- Ανάθεση ακολουθίας σε τάξη – Συνθήκες εκτέλεσης Περιβάλλον Καθηγητή – επόπτη. Διευκόλυνση της μάθησης
  1. Παρακολούθηση – Βαθμολόγηση – Ζωντανή επεξεργασίαb.Εξαγωγή αποτελεσμάτων
 3. Εφαρμογή στην πράξη: Παραδείγματα για μαθήμα-τα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Θεωρητικών, Θετικών, Επαγγελματικών και Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων. Κοινότητες & Αποθετήρια. Αναζήτηση, λήψη, προσαρμογή, και διαμοίραση Έτοιμων Σεναρίων – Φύλλων Εργασίας.
Τα εργαλεία της Google για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση σε φιλολογικά μαθήματα: Στα ίχνη των αρχαίων Κερκυραίων
(Το εργαστήριο διαθέτει 20 θέσεις και απευθύνεται σε εκ-παιδευτικούς Θετικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Σπύρος Ζήνδρος
ΠΕ02, Διευθυντής Γυμνασίου Κουτσελιού Ιωαννίνων

18.30-20.30 |ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα συν-δυάσουν τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Θα χρησιμοποιήσουμε τις Εφαρμογές Google για την Εκπαίδευση για την οργάνωση της δραστηριότητας. Θα ρίξουμε μια ματιά στη ζωή των πρώτων αποίκων αλλά και των Κερκυραίων της κλασικής εποχής, τη σχέση τους με τη μητρόπολη και τις πολιτικές τους αντιδικίες. Οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν στοιχεία μέσα από μια ποικιλία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Θα συνεργαστούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια ιστορική περιήγηση ενσωματώνοντας όσο περισσότερα στοιχεία μπορούν. Το πιο δημιουργικό μέρος αυτής της δραστηριότητας συνίσταται στην επινόηση δημιουργικών τρόπων αφήγησης των γεγονότων. Σε κάθε σημαδάκι που θα τοποθετήσουν στο χάρτη ή σε κάθε διαφάνεια που θα προσθέσουν στην παρουσίασή τους πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερα μέσα (ενσωματωμένα βίντεο, κείμενα και εικόνες, αποσπάσματα από αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους ιστορικούς και βιογράφους).

Σχεδιασμός υλικού με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας το περιβάλλον ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-Class
Χρήστος Συννεφάκης
Συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ ΠΤΔΕ Κρήτης

Κωνσταντίνος Κωτσίδης
Συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ ΠΤΔΕ Κρήτης
18.30-20.30 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με εισαγωγικές τεχνικές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας το περιβάλλον της e-Class, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών τους. Ειδικότερα, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τους μαθησιακούς μας στόχους, στο πλαίσιο ενός παραδειγματικού σεναρίου.
Τέχνη και Μουσείο: Παιχνίδια χωρίς τέλος. Πώς τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν δημιουργικά τα έργα μιας έκθεσης μέσα από παιχνίδια στα οποία εμπλέκονται όλες οι τέχνες*
Κατερίνα Ρογκάκου
Ιστορικός – Παιδαγωγός της Tέχνης
Παναγιώτης Τσιρίδης
Μουσικοπαιδαγωγός, συνεργάτης του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

18.30-20.30 |ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σκοπός του εισαγωγικού αυτού σεμιναρίου είναι να προσφέρει μια βιωματική πρακτική εξάσκηση καθώς και μία βασική μεθοδολογική προσέγγιση βάσει θεωρητικών μοντέλων, σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία, χώρους τέχνης και άλλες δομές πολιτισμού και εκπαίδευσης. Επίσης, να δείξει το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα προγράμματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, τα θεωρητικά μοντέλα που θα αναλυθούν βασίζονται στις παρακάτω θεματικές:

 • Τρόποι και στάδια προσέγγισης ενός έργου τέχνης • Εξοικείωση της τέχνης με το κοινό Ανακαλύπτοντας τον καλλιτέχνη και το έργο του Σύνθεση βιώματος και μεταβάσεις μεταξύ των τεχνών Αξιολογητικά μοντέλα και αξιοποίηση εμπειρίας

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορούν, βάσει των παραπάνω θεωρητικών μοντέλων, να σχεδιάσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφενός θα συμβάλουν ώστε οι μαθητές τους να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στις τέχνες και αφετέρου θα τους οδηγούν στις δικές τους δημιουργίες μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και ψυχαγωγίας.Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη: Ά’ μέρος: Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μία έκθεση. Μία πρώτη βιωματική προσέγγιση με αφορμή ορισμένες εκθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Β. &. Μ. Θεοχαράκη. Με τον Παναγιώτη Τσιρίδη Β’ μέρος: Θεωρητική προσέγγιση – μεθοδολογία. Με την Κατερίνα Ρογκάκου. Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με ανοιχτές κάμερες.

* Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη μέσω zoom.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος

Ο Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος ασκεί το έργο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθ-μιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιόνιων Νήσων. Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας (ΦΠΨ), του Πανεπιστημίου του Ιωαννίνων. Οι πτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν Πτυχίο Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιστοποιημένος στην Αγγλική Γλώσσα με άριστη γνώση, πιστοποιημένος Επιμορφωτής Β ́ Επιπέδου στην Αξιοποίηση και τη Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, πιστοποιημένος Επιμορφωτής Β ́ στον κλάδο ΠΕ70 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα – μελέτες. Διαθέτει ατομικό συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε ομάδα συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων του ΥΠΕΠΘ, με πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή δείκτη απήχησης, δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά περιοδικά με κριτές, δημοσιεύσεις πρακτικών συνεδρίων. Επίσης, έχει πολλαπλές αναφορές σε επιστημονικά έντυπα, ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών και αναρτημένων ανακοινώσεων επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια. Συμμετέχει ως κριτής επιστημονικών εργασιών συνεδρίων, επιστημονικών περιοδικών και έχει διδακτικό έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιμορφωτής σε ημερίδες, σε σεμινάρια, σε προ-γράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές ελληνικών περιοδικών

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου

Η Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης πτυχίο Μεταφραστού από το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ) και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εργάστηκε στην Πρωτοβάθμια και κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε γυμνάσια και λύκεια μέχρι το 2005. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης ως Υποδιευθύντρια σε λύκειο, Διευθύντρια σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ως Σχολική Σύμβουλος και ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στα Ιόνια Νησιά μέχρι σήμερα. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με δικές της εργασίες και έχει δημοσιεύσει άρ-θρα και ένα βιβλίο. Τέλος, έχει ασχοληθεί με επιμορφώσεις συναδέλφων από το 2002 και έχει συνεργαστεί με το Ι.Κ.Υ. σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα

Παναγιώτης Αναστασιάδης

Ο Παναγιώτης Αναστασιάδης είναι Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρυτής και Διευθυντής:

 • του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.ΕΑ].
 • του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)
 • Από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος σχολικής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω τηλεδιασκέψεων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα» ανάμεσα σε δημοτικά σχολεία Κύπρου και Ελλάδας, στο οποίο έχουν λάβει μέρος 4.000 μαθητές και 130 εκπαιδευτικοί από 70 Δημοτικά Σχολεία.
 • Από το 2003 έως και το 2017 είχε την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης για ομογενείς εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών».
 • Από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του οποίου επιμορφώθηκαν 8.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασίλειος Αργυρόπουλος

Ο Βασίλειος Αργυρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2004, με γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Άτομα με Αναπηρία Όρασης. Έχει συντονίσει πολλά χρηματοδοτούμενα & ερευνητικά προγράμματα, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, και έχει οργανώσει ημερίδες πάντα με επίκεντρο την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα εγγραμματισμού στην εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης, σε ζητήματα καθολικού σχεδιασμού και διαφοροποίησης καθώς και στην πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στην πληροφορία σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά και υπηρετεί στη θέση του συνδέσμου των Βαλκανικών χωρών (contact person) στο International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI). Έχει το ρόλο Συντονιστή (principal investigator) σε πολλά Ερευνητικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα.

Δημοσθένης Βινιέρης

Ο Δημοσθένης Βινιέρης είναι απόφοιτος ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ του τμήματος Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υπηρετεί στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης και είναι υπεύθυνος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στο 1ο Ε.Κ. Σπάρτης. Είναι επιμορφωτής Β ́ επιπέδου ΤΠΕ στη συστάδα Β2.10 (Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών μηχανικών.

Φωτεινή Βλαχοκυριάκου

Η Φωτεινή Βλαχοκυριάκου είναι εκπαιδευτικός ειδικότητας Ηλεκτρονικού / ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕ-ΛΕΤΕ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και διδάσκει τα μαθήματα της Τεχνολογίας στο 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης. Είναι επιμορφώτρια Β ́ επιπέδου Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικών μηχανικών. Έχει συμμετάσχει στη σύνταξη διδακτικών εγχειριδίων μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού υλικού για επιμορφωτές ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στη δημιουργία ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα «Αίσωπος». Έχει βραβευτεί για τη συμμετοχή της σε καινοτόμες δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας και, πρόσφατα, ομάδα μαθητών/τριών της βραβεύτηκε σε διαγωνισμό STEM-3D σχεδίασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη δημιουργική ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η 3D σχεδίαση/εκτύπωση και η ρομποτική, στο μάθημα της Τεχνολογίας καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών μηχανικών

Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρετεί στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επιδημιολογία των παιδοψυχιατρικών διαταραχών, την προαγωγή και αγωγή ψυχικής υγείας, καθώς και τις επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας των γονέων, του τραύματος και της χρόνιας σωματικής νόσου στα παιδιά και τους εφήβους. Έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σπύρος Δουκάκης

Ο Σπύρος Δουκάκης είναι ερευνητής στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπι-νης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bi.H.E.Lab.) και ακαδημαϊκός υπότροφος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και επικεφαλής του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Κολλεγίου. Επιπλέον, είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά και την πληροφορική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στις επικοινωνίες υπολογιστών και δίκτυα, στη βασική και εφαρμοσμένη γνωσιακή επιστήμη και στην εκπαίδευση. Μετά την αναγόρευσή του σε διδάκτορα στον τομέα της εκπαίδευσης με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα στην εκπαι-δευτική νευροεπιστήμη. Έχει λάβει ακαδημαϊκή υποτροφία από το ΙΚΥ, έχει βραβευτεί με το «Excellence in Teaching» award από το Harvard Club of Boston και έχει λάβει υποτροφία Fulbright, με την οποία υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο Villanova University των ΗΠΑ.

Σπύρος Ζήνδρος

Ο Σπύρος Ζήνδρος είναι απόφοιτος του τμήματος Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση εδώ και 35 χρόνια και διευθυντής στο Γυμνάσιο Κουτσελιού. Την τελευταία 12ετία είναι επιμορφωτής ΤΠΕ, τόσο σε εργαστήρια όσο και σε σεμινάρια από απόσταση ή σε υβριδικά μοντέλα.

Άνδρέας Μ. Καλογεράς

Ο Ανδρέας Μ. Καλογεράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και από το 1987 διαμένει μόνιμα στην Κέρκυρα. Σπούδασε Μουσική στην Αθήνα με τους Μ. Δραγούμη, Στ. Βασιλειάδη, Μ. Αδάμη, στη Βοστώνη με τους Keith Jarret, Garry Burton κ. ά και Πληροφορική στο Ην. Βασίλειο. Κατέχει Masters στη Μουσική Πληροφορική και στα Παιδαγωγικά. Έχει συνθέσει πλήθος έργων για C.D, μαγνητοταινία, θεατρικά έργα, τηλεόραση, μουσικά παραμύθια και παιδικά τραγούδια. Έργα του έχουν παιχθεί από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση στη Βοστώνη, Ν. Υόρκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα κ.ά. Έχει διδάξει μουσική και πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Ωδείο Κέρκυρας, και στο ΙΕΚ Κέρκυρας. Έχει συγγράψει Μεθόδους Διδασκαλίας Ακουστικής Αγωγής, Αρμονίου, και βιβλία για τη Μουσική Τεχνολογία και τη Μουσική Πληροφορική. Σήμερα υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

Ευαγγελία Καραγιάννη

H Ευαγγελία Καραγιάννη είναι πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Είναι επίσης κάτοχος του Με-ταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικής στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1993 και σήμερα υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Αττικής. Από το 2013 ανήκει στα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ, όπου διδάσκει την ενότητα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Μεταπτυχιακό.

Βασιλική Κατσαρού

Η Βασιλική Κατσαρού είναι Νηπιαγωγός και Διευθύντρια του 18ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, ενώ παράλληλα φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό στην «Ψυχολογία και Συμβουλευτική» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή από το Διδασκαλείο του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ Β’ Επιπέδου στις Νηπιαγωγούς στην Περιφέρεια της Ηπείρου και Πρεσβευτής της ευρωπαϊκής δράσης etwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της αυτής Περιφέρειας. Άρθρα της έχουν φιλοξενηθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε Διεθνή και Πανελλήνια συνέδρια. Αρκετά εκπαιδευτικά της προγράμματα έχουν βρα-βευθεί με ευρωπαϊκές και εθνικές ετικέτες ποιότητας etwinning, ενώ της έχει απονεμηθεί αργυρό βραβείο στην ψηφιακή εκπαίδευση από τα Education Leader Awards 2020

Γεράσιμος Κολαΐτης

Ο Γεράσιμος Κολαΐτης είναι Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία». Επίσης, είναι Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει ως Επισκέπτης Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής στην επιδημιολογική μελέτη Generation R Study του Erasmus University Medical Center-Sophia Children’s Hospital (Rotterdam, NL). Επίσης, σε ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα [π.χ. Psychotherapy of Childhood Depression, Children Of Somatically Ill Parents (COSIP), Mental Health Prevention and Promotion for Adolescents and Young People, Mental Health Promotion and Prevention Strategies for Coping with Anxiety and Depression in Europe, EU Monitoring and Advocacy Program (EUMAP), WHO Atlas on Country Resources in Intellectual Disabilities, Child and adolescent mental health in enlarged European Union (CAMHEE), Managing the Link and Strengthening Transition from Child to Adult Mental Health Care (MILESTONE)] και ελληνικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα και μη. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες σε ξενόγλωσσα και 50 σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα, με περισσότερες από 1800 βιβλιογραφικές αναφορές (h-index=22). Τα κύρια ενδιαφέροντά του αφορούν το ψυχικό τραύμα και μετατραυματικό στρες στους νέους, την κατάθλιψη, το χρόνιο πόνο μη οργανικής αιτιολογίας, τις παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας, τις ανάγκες ψυχικής υγείας σε νεαρά άτομα με νοητική υστέρηση/αυτι-σμό, τη χρήση ερωτηματολογίων και δομημένων ψυχιατρικών συνεντεύξεων, καθώς και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Είναι συγγραφέας του συγγράμματος «Σύγχρονη Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου-Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία» (Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Νοέμβριος 2020)

Βασιλική Κοντογεωργάκου

Η Βασιλική Κοντογεωργάκου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχο-λή του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση στην Ιστορία, από όπου αποφοίτησε το 1995. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ από το 2003 είναι μόνιμη εκπαιδευτικός σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκη-ση της Εκπαίδευσης». Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Έχει συγγράψει άρθρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής εργασιών και άρθρων στο περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση». Έχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο: «Η εξ Αποστάσεως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αυστραλία. Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια». Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια ως εισηγη-τής. Είναι κάτοχος πιστοποιητικών υπολογιστών Α και Β επιπέδου. Έχει παρακολουθή-σει πλήθος πολύμηνων και πολύωρων σεμιναρίων σε διάφορους τομείς. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ) και της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εται-ρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).

Γιώργος Κοτρώτσιος

Ο Γιώργος Κοτρώτσιος είναι Χημικός, εκπαιδευτικός δημόσιας εκπαίδευσης στο 1ο ΓΕ.Λ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου στο Τμή-μα Περιβάλλοντος, με ερευνητική δραστηριότητα στην εφαρμογή ψηφιακών μέσων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Μοντέλα Σχεδια-σμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (2019). Στη διπλωματική του εργασία ασχολήθηκε με εφαρμογές της ψηφιακής αφήγησης στη σχολική τάξη, τα αποτελέ-σματα της οποίας παρουσιάσθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Απο-στάσεως Εκπαίδευση, το 2019 (10(1B), 171-181). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο «Προστασία Μνημείων – Υλικά και επεμβάσεις Συντήρησης» (2000). Τα τελευταία 2 χρόνια συμμετέχει στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από μαθητές Λυκείου για εκπαιδευτικά θέματα. Είναι μέλος του Ομίλου UNESCO Ζακύνθου και της Ένωσης Ελλήνων Ζακύνθου και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Δημήτριος Κράββαρης

Ο Δημήτριος Κράββαρης είναι Μηχανικός Πληροφορικής με Παιδαγωγική Κατάρτιση, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Πληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Διδα-κτορικό τίτλο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στον τομέα της Μηχανικής Μάθησης. Πιστο-ποιημένος εκπαιδευτής στο μητρώο εκπαιδευτών Β’ επιπέδου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και στο αντί-στοιχο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Έχει εκπαιδευτική εμπειρία πλέον των 17 ετών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, συμμετέχοντας αλλά και συνδιοργανώνοντας δράσεις που προωθούν την πληροφορική και την τεχνολογία. Από το 2014 διοργανώνει τους διαγωνισμούς του WRO Hellas στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά ως προπονητής, έχοντας σημαντικές διακρίσεις, όπως τη 2η θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής του Καναδά. Από τον Μάρτιο του 2018 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του οργανισμού SΤΕΜ Education στα Ιωάννινα

Κωνσταντίνος Κύρος

Ο Κωνσταντίνος Κύρος είναι δάσκαλος ΠΕ70, διευθυντής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Συμμετέχει ως επιμορφωτής Β Επιπέδου στη σχετική επιμόρφωση ΤΠΕ για τους ΠΕ70 από το ξεκίνημα της σχετικής δράσης το 2008 μέχρι και την τελευταία επι-μορφωτική περίοδο το 2020. Ως εκπαιδευτικός, έχει εφαρμόσει αρκετά προγράμματα με καινοτόμες δράσεις (Εφαρμογή του θεσμού της Ευέλικτης Ζώνης για πρώτη φορά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσπάθεια ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία μα-θητικών υπολογιστών τύπου OLPC και αρκετά ακόμα). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Πληροφορική, στην κατεύθυνση «Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες», του τμήματος Πληρο-φορικής Ιονίου Παν/μιου.

Κωνσταντίνος Κωτσίδης

Ο Κωνσταντίνος Κωτσίδης διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2003. Εί-ναι διδάκτορας [Αξιοποίηση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ενη-λίκων] του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και ασχολείται ενεργά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην ΕξΑΕ. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα: «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική». Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΔΙΒΕΑ, πρε-σβευτής T4E, επιμορφωτής Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ και έχει συμμετάσχει ως tutor σε πολλά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα.

Αντώνης Λιοναράκης

Ο Αντώνης Λιοναράκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη-μίου Αιγαίου, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει επίσης διδάξει για 8 χρόνια στο Open University της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Ήταν μέλος της επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη δημιουργία του Ε.Α.Π., αργότερα της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου και εισηγητής των αρχών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς επίσης ιδρυτής και υπεύθυνος έκδοσης του διε-θνούς περιοδικού “Open Education”. Έχει συμμετάσχει στην έκδοση 24 βιβλίων (συγ-γραφή και επιμέλεια), σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε δεκάδες επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος πολλών Διεθνών Επιστη-μονικών Περιοδικών που εκδίδονται σε πολλές χώρες καθώς και διεθνών ενώσεων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει προσκληθεί να δι-δάξει και να παρουσιάσει εργασίες του από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιαπωνία

Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου

Η Ευαγγελία Μανούσου είναι εκπαιδευτικός, διδάκτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2017 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα με θέμα «Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία».

Από το 2018 είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 στην Ανατολική Αττική και έχει παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη 31 σχολεία. Διδάσκει ως Καθηγήτρια-Συμ-βουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και επιβλέπει Διπλωματικές Εργασίες από το 2009. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας εκ-παιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Ευέλικτη Ζώνη και άλλων παιδαγωγικών αντικειμένων. Έχει πάρει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα και έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει λάβει μέ-ρος σε πολλά συνέδρια – σεμινάρια ως εισηγήτρια και σε πολλές επιμορφώσεις ως επιμορφώτρια.

Μιχάλης Μεϊμάρης

Ο Ομότιμος Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης είναι ιδρυτής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνο-λογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστή-μιο Αθηνών και διαθέτει δύο διδακτορικούς τίτλους στη Στατιστική και την Ανάλυση Δε-δομένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Πανεπιστήμιο Παρισίων VI, Pierre et Marie Curie). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Νέες Τεχνολογίες στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον και τον σχεδιασμό του, στην Ψηφιακή Αφήγηση, στην Οπτική Επικοινωνία, στα Πολυμέσα, στην Ανοικτή, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, στη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι, καθώς και στην κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών. Έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ επί δύο θητείες και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρ-μοσμένης Επικοινωνίας επί σειρά ετών. Ο καθηγητής Μεϊμάρης είναι μέλος της Διε-θνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βραβείων Möbius, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Maison des Sciences de l’Homme, Paris-Nord της Γαλλί-ας και του C.I.T.I. του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Γαλλικών Εργαστηρίων (French Laboratories of Excellence) της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας της Γαλλίας (ANR). Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμ-βουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO (UNESCO Institute for Information Technologies in Education – IITE). Του έχει απονεμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία ο τίτλος του Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα).

Χαράλαμπος Μουζάκης

Ο Χαράλαμπος Μουζάκης είναι δάσκαλος με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο πεδίο της αξιοποίησης συστημάτων τηλεκπαίδευσης στη διδασκαλία και τη μά-θηση. Από το 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται ως καθηγητής-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως επιστημονικός συνεργάτης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστη-μίου Αθηνών και στο εργαστήριο προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στη δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας σε τομείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Στο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του προσεγγίζει την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της διδασκαλίας και της μάθησης, τόσο στη συμβατική όσο και στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος

Ο Γεώργιος Μπαρμπόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυ-τεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών. Παιδαγωγικές Σπουδές: Πιστοποιητικό ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MASTER) του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπι-στημίου Πατρών στον τομέα των Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής και στην κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εκπαιδευτικό Λογισμικό».Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α/ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, πιστοποιημένος επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία:10-8-2007 έως 13-9-2011: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δ/θμιας Εκ/σης Περι-φέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.Από το 2011 έως το 2018 διετέλεσε Διευθυντής του 2ου και του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και από το 2018 είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου κλ. ΠΕ86 – Πληρο-φορικής, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων – Αργοστόλι

Σπύρος Μπόχτης

Ο Σπύρος Μπόχτης είναι εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε. 70. Είναι Διευθυντής σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας από το 2007 μέχρι σήμερα και ασκεί τα καθήκοντά του στο Δ.Σ. Αλεπούς. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Ε.Α.Π. με τίτλο «Σπουδές στην εκπαίδευση» και μέλος συλλογικών οργάνων (Π.Υ.Σ..Π.Ε. Νομού Κέρκυρας, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας & Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Κέρκυρας).Από το 2008 μέχρι το 2020 με την ιδιότητα του επιμορφωτή Β ́ επιπέδου συμμετέχει σε όλες τις σχετικές επιμορφωτικές δράσεις για αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχουν διοργανωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Έχει επιμορφωτικό έργο σε εκπαι-δευτικά προγράμματα με αντικείμενο τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Α/θμια Εκ-παίδευση που διοργανώθηκαν από το Π.Ε.Κ. Ιωάννινων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.Ως εκπαιδευτικός έχει υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα και έχει εντάξει την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική του πρακτική.

Στέφανος Νικηφόρος

Ο Στέφανος Νικηφόρος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Πληροφο-ρικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα (τίτλος διατριβής: Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας στα Ελληνικά για την Αναγνώριση Προτύπων Μάθησης και Συμπεριφοράς στις Δυνητικές Κοινότη-τες Μάθησης: Σχολικός Εκφοβισμός και Αυτοκτονικός Ιδεασμός). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι Δυνητικές Κοινότητες Μάθησης (Virtual Learning Communities), η Συνεργατική Μάθηση, τα Συνεργατικά περιβάλλοντα Μάθησης στο διαδίκτυο (web-based collaborative environments, Computer Supported Collaborative LearningCSCL), ο εκφοβισμός (bullying), η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και η Γλωσσική Τεχνολογία (Natural Language Processing -NLP). Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων και κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτι-κών συνεδρίων. Από το 2000 έως και σήμερα εργάζεται ως δάσκαλος στην πρωτοβάθ-μια εκπαίδευση

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Ο Χρήστος Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμή-μα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος». Σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλε-κτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και Αναπληρω-τής Πρόεδρος του Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως και σε αυτόν της χρήσης των τεχνολογιών σε οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση (παραγω-γή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση, επίδραση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη σύγχρονη κοινωνία, εκπαιδευτική ρομποτική, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.edu-sw.upatras.gr/faculty/cpanag

Σοφία Θ. Παπαδημητρίου

Η Σοφία Θ. Παπαδημητρίου σπούδασε στο Μαθηματικό τμήμα, έκανε μεταπτυχια-κό στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημί-ου Αθήνας και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκ-παίδευσης το 2014, με θέμα «Ο ρόλος των διδασκόντων και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής τους σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαί-δευση».

Το 2020 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Ψηφιακός Γραμματισμός Εκπαιδευτικών σε Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδι-κτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης για τη Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Εργάστηκε ως καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1990 και ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Από το 2007 είναι υπεύθυνη Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 2015.

Συνεργάστηκε με το ΙΤΥΕ για τα έργα «Ψηφιακό Σχολείο» και «Φωτόδεντρο» και συντόνισε τα Ευρωπαϊκά έργα EduTubePlus (2008-11), MEDEAnet (2012-14) και March (MAke science Real in sCHools) (2014-16) εκ μέρους της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρα-σης. Επίσης, συμμετείχε στην ομάδα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού έργου Energy Bits (2011-2013) για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της ενέργειας και SAMEWORLD (2016-17) για την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος. Διδάσκει και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην εκπαίδευση» του ΕΑΠ, διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, κατάρτιση και Έρευνα» του Πανεπιστημίου Πειραιά και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «εξ απο-στάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει συμμετοχή σε 40 Πανελλήνια και 20 Διεθνή Συνέδρια με άρθρα και παρουσιάσεις στη θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της επαγγελματικής ανάπτυξης του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, και της αξιοποίησης των Ψηφιακών και Οπτικοακουστικών Μέσων στη Μάθηση. Συμμετέχει στη συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους των εκδόσεων IGI Global Books, Ελληνοεκδοτική και Gutenberg

Κυπαρισσία (Σίσσυ) Παπανικολάου

Η Κυπαρισσία (Σίσσυ) Παπανικολάου είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τηλεκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τε-χνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Συμμετέχει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στην ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση από το 2000. Πρόσφατα ανέ-λαβε την επιστημονική ευθύνη της ομάδας συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού για τη συστάδα Β2.10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη περιεχο-μένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε., καθώς και ρόλο επιστημονικής συντονίστριας ομάδας ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για το Φωτόδεντρο, Συλ-λογή ΕΠΑΛ-Ηλεκτρολογίας & Συλλογή ΕΠΑΛ – Μηχανολογία) για την τεχνική & επαγγελ-ματική εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς μηχανικούς), έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» , ΙΤΥΕ Διόφαντος. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η επιμόρφωση εκπαιδευ-τικών στο μαθησιακό σχεδιασμό που ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων για εκπαίδευση από απόσταση και μικτή μά-θηση, ανοιχτοί μαθησιακοί πόροι στο Διαδίκτυο

Σπύρος Παπαδάκης

Ο Δρ. Σπύρος Παπαδάκης είναι Οργανωτικός Συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Πληροφορικής, Δυτικής Ελλάδας και Καθηγητής-Σύμβουλος (ΣΕΠ) Ελληνικό Ανοικτό Πανε-πιστήμιο (ΕΑΠ).

Το ερευνητικό του έργο αφορά την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών θεωριών με αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη μικτή μάθηση. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του επικεντρώνεται στο σχεδιασμό μάθησης με τεχνολογική υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρω-ποι αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται, εργάζονται και μαθαίνουν με βάση το Διαδίκτυο και την δια ζώσης εκπαίδευση ως θεμέλιο για τον σχεδιασμό ευκαιριών μάθησης δια-φόρων μορφών όπως η κινητή μάθηση, η μάθηση μέσω Διαδικτύου των πραγμάτων και η υποστήριξη της από την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων.

Βασίλειος Παρίσης

Ο Βασίλειος Παρίσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και από το 2000 εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Επαγ-γελματική Εκπαίδευση. Από τον Οκτώβριο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των Μηχανολόγων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» και επιμορφωτής Β ́ Επιπέδου Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικών μη-χανικών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από θέματα σύγ-χρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανάπτυξης του θεσμού της μαθητείας, μαθησιακών αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικής μάθησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Αριστοτέλης Ράπτης

Ο Αριστοτέλης Ράπτης είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημί-ου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Doctor of Philosophy) του τμήματος της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, όπου σπούδασε ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πολυτεχνείο του City του Λονδίνου και στο Εθνικό Ίδρυ-μα Ερευνών και κατόπιν εξελέγη Επιμελητής, Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι μέθοδοι με την επωνυμία «Methods of Raptis and Alison» εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην εξίσωση του Schrodinger, έχουν καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και συγκαταλέγονται στις 20 επικρατέστερες μεθόδους.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έστρεψε το ενδιαφέρον του στη διαφαινόμενη ανάπτυξη των Nέων Tεχνολογιών και τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση και την κοι-νωνία γενικότερα. Το 1993 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1998 εξελέγη στη θέση του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και από τότε έχει αναπτύξει πολύ-πλευρη επιστημονική και διδακτική δράση σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαι-δευτική και παιδαγωγική διάσταση της χρήσης του υπολογιστή.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε

Κατερίνα Ρογκάκου

Η Κατερίνα Ρογκάκου, σπούδασε Ιστορία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στην Τέχνη και την Εκ-παίδευση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο ΠΜΣ: Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Έχει παρακολουθήσει ποικίλα εργαστήρια, βιωματικές δράσεις και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με τις τέχνες (θεωρία και ιστορία τέχνης, εικαστικά, χο-ρός, θέατρο), τη μουσειακή, βιωματική και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Τα τελευταία δέκα χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία, εκθέσεις και ευρύτερους χώρους πολιτισμού για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογέ-νειες. Από το 2010 συνεργάζεται με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, τα τελευταία επτά χρόνια ως υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Είναι Αυτό Τέχνη;», που έχει ως στόχο την εξοικείωση των εφήβων με τη σύγχρονη τέχνη και πραγματοποιείται στα σχολεία της Αττικής, σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ. Παράλληλα γράφει και επιμελείται κείμενα.

Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες αναφορικά με την Τέχνη και την Εκπαίδευση, που απευθύνονται σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς.Αγαπάει να ταξιδεύει, να διαβάζει, να φωτογραφίζει, να κατασκευάζει, να χορεύει και να ακούει μουσική. Όμως, περισσότερο απ’ όλα, της αρέσει μέσα από τη δουλειά της να γνωρίζει ανθρώπους και να ζει μαζί τους ιστορίες που αργότερα -μαζί ή ξεχωριστά- θα έχουν να διηγηθούν.

Σπύρος Σιάκας

Ο Σπύρος Σιάκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επι-κοινωνίας (ΓΟΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με αυτοδύναμη διδασκα-λία στα μαθήματα 3D Animation, Εικονογραφημένο Σενάριο, Εμψύχωση, και Gaming.Διευθυντής του Τομέα Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας του τμήματος ΓΟΕ του ΠΑΔΑ, μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στα προγράμματα σπουδών εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΚΠ 65) και Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα (ΓΤΠ 51).

Διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Θεματικό Πεδίο της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts/M.A.) στο Animation στο S.I.A.D. U.K. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.

Ιδρυτικό Μέλος της ένωσης επαγγελματιών animation ASIFA HELLAS και του Εργαστη-ρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDUTeL) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Μέλος της Επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Ανοι-κτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ICODL και του Επιστημονικού Περιοδικού Open Education, The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology.Έχει σκηνοθετήσει αρκετές βραβευμένες ταινίες animation και έχει οργανώσει και υλο-ποιήσει δεκάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια εστιάζοντας στην εισαγωγή του animation στη μαθησιακή διαδικασία.

Χρήστος Ε. Συννεφάκης

Ο Χρήστος Συννεφάκης είναι δάσκαλος με 20 έτη υπηρεσίας, διευθυντής του Δημοτι-κού Σχολείου Καλυβών Χανίων. Είναι απόφοιτος του Διδασκαλείου «Μαρία Αμαριώ-του» (κατεύθυνση θετικών σπουδών και πληροφορικής) και κάτοχος ΜΔΕ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning)» του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας [Νέων Τε-χνολογιών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση] του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.Έχει λάβει μέρος, ως εισηγητής, σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Είναι επιστημονι-κός συνεργάτης του ΕΔΙΒΕΑ και έχει συμμετάσχει ως tutor σε προγράμματα Erasmus+ καθώς και σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα.

Γιάννης Τζωρτζάκης

Ο Γιάννης Τζωρτζάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρονική Μάθηση, Σχολικός Σύμβουλος από το 2012 και πλέον Συντονιστής Εκπαι-δευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Είναι επιπλέον επιμορφωτής Β ́ Επιπέδου Τ.Π.Ε. στη συστάδα Β2.10 (Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί). Συμμετείχε ως μέλος στη συγ-γραφική ομάδα του επιμορφωτικού υλικού για τη συστάδα Β2.10: Εκπαιδευτικοί Μη-χανικοί, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-τικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. και παλαιότερα στο έργο Ε2 στην ΤΕΕ ως ειδικός συνεργάτης του ΙΤΥΕ/Υπ. Παιδείας για τον σχεδιασμό, υλο-ποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων εφαρμογής εργαλείων συμμετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη δι-αδραστικού μαθησιακού υλικού για τα ψηφιακά βιβλία και το Φωτόδεντρο καθώς και εκπαιδευτικών σεναρίων στον «Αίσωπο». Στα ενδιαφέροντά του είναι η αντεστραμμέ-νη διδασκαλία (flipped classroom), η μάθηση μέσω ερευνητικών εργασιών (projects) για το μάθημα της Τεχνολογίας και την Γεωπληροφορική, η επιμόρφωση εκπαιδευτι-κών στην αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Παναγιώτης Τσιρίδης

Ο Παναγιώτης Τσιρίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 1967 και από το 1974 ζει στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική και συμβουλευτική ψυχολογία και εργάζεται ως μουσι-κοπαιδαγωγός στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Υπήρξε για πολλά χρόνια συ-νεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη και την εκπαίδευση, καθώς και την ειδική αγωγή. Έχει εισηγηθεί σε αρκετά συνέδρια και σε-μινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα. Σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς και είναι βα-σικός συνεργάτης του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη. Από το 2017 είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος στο ElSistemaGreece και από το 2018 πρόσωπο υποδοχής στο «Το Μεγάλο μας Σπίτι».

Έχει γράψει σενάρια για εκπαιδευτικές ταινίες, θεατρικά έργα για παιδιά και ενήλικες και βιβλία για παιδιά τα οποία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Πατάκη και Ψυχογιός.Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερο βιογραφικό μπορείτε να βρείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα

Γιώργος Φακιολάκης

Ο M.Sc Γιώργος Φακιολάκης έχει πτυχίο Φυσικής και Msc Πληροφορικής. Είναι καθη-γητής Πληροφορικής – Φυσικής στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου. Έχει δια-τελέσει μέλος της ομάδας οργάνωσης και σχεδιασμού της Εθνικής Εστίας Επιστημών και των Εστιών Γνώσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Εργάζεται 33 χρόνια στην εκπαίδευση και έχει ασχοληθεί με θέματα ρομποτικής, ηλεκτρονικής μάθησης με έμφαση στο σύστημα δι-αχείρισης μάθησης LAMS. Από το 2010 έχει κάνει σειρά επιμορφώσεων σε καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Έχει οργανώσει, εφαρμόσει και υποστηρίζει στο σχολείο το σύστημα σε σχεδόν όλα τα αντικείμενα

Κατερίνα Φουντή

Η Κστερίνα Φουντή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Θεατρολογία στο τμή-μα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κλασικό χορό στην Ανώτερη Επαγγελματική σχολή χορού Άννα Πέτροβα. Από το 2003 εργάζεται ως θεατρολόγος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ως κα-θηγήτρια κλασικού χορού, ιστορίας και θεωρίας χορού και ιστορικών χορών σε Επαγ-γελματικές και Ερασιτεχνικές σχολές χορού. Είναι μέλος της Royal Academy of Dance κατέχοντας τον τίτλο της Registered Teacher, Tutor και Practical Teaching Supervisor σε εκπαιδευόμενες καθηγήτριες χορού. Έχει επίσης εργαστεί στην Εταιρία Υποτιτλι-σμού Οπτικοακουστική καθώς και ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. Έχει παρακο-λουθήσει πλήθος σεμιναρίων υπό την διοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας, της RAD, του ΟΕΠΕΚ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής ειδικών επιστημόνων και εξετάστρια για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Εφαρμοσμένων Τεχνών Χορού» και «Ενδυματολογίας-Σκηνογραφίας» (ΕΟΠΠΕΠ). Το διάστημα αυτό είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, στην κατεύθυνση «Διδακτική του Θεάτρου»

Θανάσης Χατζηλάκος

Διδάσκοντας (Πληροφορική και Εκπαιδευτική Τεχνολογία) στα Ανοικτά Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία είκοσι χρόνια, καμιά φορά ξεχνώ ότι για πολλούς διδασκαλία γίνεται μόνο όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι στην ίδια αίθουσα με τοίχους γύρω, ότι «γραπτό» σημαίνει μελάνι σε χαρτί, και «προφορική επικοινωνία» κύματα στον αέρα. Σπουδάζοντας, ερευνώντας και διδάσκοντας για υπολογιστές εδώ και σαρανταοκτώ χρόνια (Harvard, ΕΜΠ, Stanford, Παν. Πατρών-ΤΜΗΥΠ και Θεσσα-λίας, Cy.I., Toronto, EPFL) και προωθώντας την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία εδώ και τριανταεπτά χρόνια (ΙΤΥ, Οδύσσεια, Συμβούλιο Ευρώπης, Ε.Ε., ΑΠΚυ), καμιά φορά ξεχνώ πως παρά την άνεση χρήσης για διασκέδαση και καθημερινή επικοινωνία, οι υπολογιστές δεν είναι (ακόμη;) διαδεδομένο εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για όλους. Πιστεύω στο μέλλον Ελληνικού πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά όχι του νομι-κού προσώπου «Ελληνική Δημοκρατία» -γιαυτό θεωρώ το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο, στο έδαφος και στο Διαδίκτυο, χώρο πολιτισμού κι εκπαίδευσης και όχι Ν.Π.Δ.Δ., και τους εκπαιδευτικούς του Δασκάλους και όχι υπαλλήλους.

Ελένη Χριστοπούλου

Η Ελένη Χριστοπούλου είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το 2016 είναι μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Απέκτησε δίπλωμα Μηχανικού Ηλε-κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2001 και MSc. στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2004. Από το ίδιο τμήμα απέκτησε το 2013 PhD με αντικείμενο οντολογίες και διαχείριση γνώσης σε συστήματα επίγνωσης του περιβάλλοντος στο απανταχού και κινητό υπολογίζειν. Από το 1999 μέχρι και το 2005 ήταν μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα), ενώ από το 2006 μέχρι και το 2010 ήταν διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 στο Τμή-μα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περι-λαμβάνουν την αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης σε συστήματα απανταχού και κινητού υπολογίζειν, τα big data και το Internet of Things (IoT), καθώς και συστήματα έξυπνων πόλεων και των επιδράσεων τους στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Το 2010 είχε λάβει υποτροφία ερευνητικής μελέτης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το 2011 υποτροφία επισκέπτη ερευνητή στο University of Oulu (Finland).Από το 2005 μέχρι το 2017 ήταν εκπαιδευτικός πληροφορικής στη Δ/νση Β ́θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας και συγκεκριμένα το διάστημα 2012-2017 Υπεύθυνη του Κέντρου Πλη-ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Σημαντικό τμήμα της έρευνάς της έχει αφιερωθεί στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην παιχνιδιοποίηση της μάθησης, ενώ έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια και δράσεις με στόχο την προώθηση και την απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων.