Επικοινωνία

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Κτήρια Μαρκεζίνη, Αλυκές Ποταμού
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
email: exaefeb21pdeionion@gmail.com