Δηλώσεις συμμετοχών

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Εργαστήρια

Για τα εργαστήρια της Κυριακής δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα Εργαστήρια.

Για τα παρακάτω εργαστήρια, λόγω  περιορισμένων θέσεων,  δηλώστε συμμετοχή στις  φόρμες με τους ομώνυμους τίτλους

Τέχνη και Μουσείο: Παιχνίδια χωρίς τέλος

Πώς τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν δημιουργικά τα έργα μιας έκθεσης μέσα από παιχνίδια στα οποία εμπλέκονται όλες τις τέχνες με εισηγητές τους Παναγιώτη Τσιρίδη και Κατερίνα Ρογκάκου,

Στα ίχνη των Αρχαίων Κερκυραίων

με εισηγητή τον  Σπύρο Ζήνδρο

Ανεμόμυλος, μια STEM προσέγγιση*

με εισηγητή τον  Δημήτρη Κράββαρη

*Το εργαστήριο «Ανεμόμυλος, μια STEM προσέγγιση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Θετικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  διαθέτει 20 θέσεις

Μαθητοκεντρικές πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας για Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς

με εισηγητές τους Κυπαρισσία Παπανικολάου, Δημοσθένη Βινιέρη, Φωτεινή Βλαχοκυριάκου, Ιωάννη Τζωρτζάκη και Βασίλειο Παρίση